ออกแบบและผลิตของพรีเมี่ยม ที่ตอบโจทย์ธุรกิจคุณ

ผลิตของพรีเมี่ยม

ประโยชน์ที่ธุรกิจที่จะได้รับจากการสั่งผลิตของพรีเมี่ยม

สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม ก็คือการที่ต้องสื่อสารและทำการตลาดกับลูกค้า เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความประทับใจช่วยให้ลูกค้าไม่ลืมธุรกิจ และแม้ว่าทุกวันนี้จะอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าจนเรียกได้ว่าเป็นยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ธุรกิจเองก็ต้องสร้างตัวตนบนช่องทางออนไลน์เพื่อให้สินค้าและบริการปรากฎสู่สายตาของลูกค้าได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์ธุรกิจและติดต่อกันแบบออฟไลน์ก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้มข้นกว่าและจับต้องได้ ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้าได้มากขึ้นด้วย

และหนึ่งในวิธีการสื่อสารการตลาดระหว่างธุรกิจไปยังลูกค้าก็คือ การผลิตของพรีเมี่ยม เปี่ยมความหมายมอบให้กับลูกค้านั่นเอง
ซึ่ง บริษัท พลาสติกเฮ้าส์ จำกัด ที่เป็นหนึ่งในผู้รับผลิตของพรีเมี่ยม ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการออกแบบและผลิตของพรีเมี่ยมที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจ และพิชิตใจลูกค้าผู้รับให้อยู่หมัดมาแนะนำ ไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดในบทความนี้กันเลย

ประโยชน์ที่ธุรกิจที่จะได้รับจากการสั่งผลิตของพรีเมี่ยม

 1. ของพรีเมี่ยมช่วยกระตุ้นการนึกถึงแบรนด์ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
  ประโยชน์ข้อแรกที่ธุรกิจจะได้จากการมอบสินค้าหรือของพรีเมี่ยมให้กับลูกค้าของแบรนด์นั้น นอกจากจะสร้างความประทับใจให้กับผู้รับได้อย่างแน่นอนแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นการรับรู้ให้ตระหนักและนึกถึงแบรนด์ธุรกิจได้สม่ำเสมอ เพราะโดยส่วนใหญ่ของพรีเมี่ยมจะมีการประทับตราโลโก้สัญลักษณ์ขององค์กรธุรกิจไว้บนชิ้นงานด้วย รวมถึงการผลิตของพรีเมี่ยมส่วนใหญ่ ที่องค์กรเลือกใช้ก็มักจะเป็นของที่สามารถใช้งานได้ แน่นอนว่าทุกครั้งที่ลูกค้าหยิบของพรีเมี่ยมขึ้นมาใช้ และเห็นโลโก้ของธุรกิจบนของชิ้นนั้น ๆ ก็ย่อมทำให้ลูกค้ามีการนึกถึงแบรนด์ และจดจำธุรกิจของคุณได้ดังนั้นการเลือกผลิตของพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพดีและมีประโยชน์ใช้สอยได้จริง และยิ่งหากมีความเชื่อมโยงกับประเภทของธุรกิจของคุณด้วยแล้ว ของพรีเมี่ยมก็จะสามารถสร้างคุณค่าทางจิตใจให้กับลูกค้าผู้รับได้เป็นอย่างดี
 2. ใช้ของพรีเมี่ยมเป็นสื่อส่งสาส์นทางการตลาดได้
  เพราะธุรกิจย่อมมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักสำหรับการขายสินค้าและบริการ ซึ่งโดยปกติก็จะมีการทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ ซึ่งของพรีเมี่ยมเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารการตลาดกับลูกค้าได้เช่นกัน และเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การประชาสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและลูกค้าเป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแจกเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณแก่ลูกค้าเก่าที่มีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่างต่อเนื่อง หรือมอบเป็นของขวัญเพื่อดึงดูดใจให้กับลูกค้าใหม่ที่กำลังตัดสินใจจะเข้ามาใช้บริการอีกทั้งในการมอบของพรีเมี่ยมแก่ลูกค้า ถ้าหากของพรีเมี่ยมที่ธุรกิจแจกไปให้กับลูกค้านั้น มีความน่าสนใจหรือมีประโยชน์ที่ทำให้ลูกค้าอยากใช้งาน ก็มีแนวโน้มว่าลูกค้าจะเก็บรักษาอย่างดีและนำมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง หรืออีกรูปแบบของการผลิตของพรีเมี่ยมที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถใช้งานได้จริง ก็จะยิ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้รับยิ่งขึ้น เช่น การแจกสินค้าพรีเมี่ยมในช่วงที่โควิด-19 ระบาด เป็นหน้ากากพลาสติกเฟสชิลด์ สำหรับป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอีกชั้นเพิ่มเติมจากการสวมหน้ากากอนามัยปกติ หรือจะเป็นกิฟต์เซ็ตขวดเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือที่ล้วนใช้ได้ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานก็เป็นสิ่งจำเป็น นอกจากลูกค้าที่ได้รับจะสามารถใช้งานได้แล้ว ยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยโลโก้สัญลักษณ์ขององค์กรที่พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ได้ด้วย เป็นต้น
 3. มูลค่าที่ได้รับกลับมา มากกว่าการลงทุนผลิตของพรีเมี่ยม
  โดยปกติแล้วการที่ว่าจ้างบริษัทรับผลิตของพรีเมี่ยมจะให้บริการกับลูกค้าองค์กรทั่วไปนั้น ซึ่งมักจะรองรับกับการผลิตชิ้นงานต่อครั้ง คราวละจำนวนมาก ๆ ทำได้ธุรกิจองค์กรได้รับสินค้าพรีเมี่ยมไปแจกลูกค้าด้วยราคาต้นทุนต่อชิ้นที่ต่ำกว่าปกติแต่สำหรับลูกค้าที่ได้รับสินค้าพรีเมี่ยมนั้น อาจจะไม่ได้ทราบมูลค่าจริง ๆ ของสิ่งของเหล่านี้ ซึ่งสิ่งที่พวกเขาจะรู้แน่ชัดก็คือ ของพรีเมี่ยมที่ได้รับจะมีราคาตามมูลค่าที่พวกเขารับรู้ได้จากระดับราคาปกติที่สินค้าขายอยู่ทั่วไป ซึ่งหากของที่ลูกค้าได้รับเป็นของที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับลูกค้าของธุรกิจก็จะยิ่งทำให้ความรู้สึกในการประเมินค่าของสิ่งของพรีเมี่ยมที่ได้รับสูงขึ้นไปด้วย ส่งผลให้มุมมองของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจเป็นไปในทางที่ดีด้วย
 4. การใช้งานของพรีเมี่ยมจากลูกค้า เป็นการโฆษณาแบรนด์ธุรกิจทางอ้อม
  อีกหนึ่งช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์หรือองค์กรธุรกิจให้ไปอยู่ในสายตาของผู้ชมในช่องทางออฟไลน์ก็คือ การนำโลโก้สัญลักษณ์ไปติดบนสื่อหรือสถานที่ต่างๆ ตัวอย่างเช่น สื่อหนึ่งที่เราพบเห็นได้ง่ายและเป็นปัจจัยพื้นฐานของบริษัททั่วไปสุดก็คือ การที่พนักงานใส่ชุดยูนิฟอร์มที่มีโลโก้และชื่อบริษัทอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังและไปยังสถานที่ต่าง ๆ ก็ย่อมช่วยสร้างการรับรู้แก่ผู้พบเห็นให้เกิดความคุ้นตาในเบื้องต้น จนนำไปสู่ความคุ้นเคยในอนาคตได้ เป็นต้นรวมถึงการผลิตของพรีเมี่ยมแจกลูกค้าก็เช่นกัน เมื่อลูกค้าที่ได้รับและนำของพรีเมี่ยมซึ่งมีโลโก้ของบริษัทติดอยู่ไปใช้งานในชีวิตประจำวัน ก็เท่ากับว่าลูกค้าได้กลายเป็นสื่อที่ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์ธุรกิจของคุณไปในตัวอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

แนะนำบริการออกแบบและผลิตสินค้าพรีเมี่ยม จาก พลาสติกเฮ้าส์

จากประสบการณ์ของ บริษัท พลาสติกเฮ้าส์ จำกัด ในธุรกิจโรงงานพลาสติก เราเป็นผู้ให้บริการผลิต-ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตสินค้าพรีเมี่ยมพลาสติกมากว่า 30 ปี เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาด จึงได้พัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การออกแบบโลโก้ ออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์แบบ และให้บริการออกแบบ-ผลิตสินค้าพลาสติกครบวงจร

ปัจจุบันเราก็ยังได้นำบริการออกแบบผนวกเข้ากับเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยได้นำมาใช้กับสินค้าพลาสติกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กระปุกพลาสติก, ขวดพลาสติก, แกลลอน, หัวปั๊ม-สเปรย์, หลอดครีม, กระปุกยาดม บรรจุภัณฑ์ยาดม ฯลฯ ซึ่งจะดึงตัวตนและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์แต่ละแบรนด์ มานำเสนอบนบรรจุภัณฑ์และกล่องแพ็กเกจจิ้งอย่างสวยงาม ลงตัวกับทุกความโดดเด่น

รวมถึง เรายังมีบริการรับผลิตของพรีเมี่ยม ที่ให้บริการแบบ One Stop Service คือ ครบ จบในที่เดียว อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตจนถึงจัดส่ง ดังตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน เช่น

 • เลือกรูปแบบสินค้า และเลือกสีได้ตามต้องการ
  พลาสติกเฮ้าส์ ผู้ให้บริการออกแบบ และผลิตสินค้าพลาสติกทุกชนิด เรามีความชำนาญในการผลิตสินค้าพลาสติกหลากหลายประเภท การออกแบบและผลิตสินค้าพรีเมี่ยมพลาสติก เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรามีความชำนาญในการให้บริการอย่างมากเราจึงสร้างสรรค์ชิ้นงานพลาสติกได้อย่างโดดเด่นผ่านมุมมองการออกแบบ และความพิถีพิถันในการผลิตของพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพ อีกทั้งสร้างความประทับใจให้กับผู้รับได้อย่างลงตัวด้วยเช่นกัน รวมถึงยังเป็นของพรีเมี่ยมที่เน้นในด้านประโยชน์การใช้สอยได้จริงในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น สินค้าพรีเมี่ยมที่เป็นกระบอกน้ำ แก้วน้ำพลาสติก กล่องพลาสติกสำหรับใส่สิ่งของ และกล่องข้าวพลาสติก เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าผู้รับสามารถรับรู้การสื่อสารจากแบรนด์ได้เป็นอย่างดี
 • แจ้งความต้องการทางด้านกราฟิก
  โดยปกติที่องค์กรธุรกิจจะมีรูปโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์องค์กรอยู่แล้ว แต่ในการผลิตของพรีเมี่ยมนั้น สามารถเพิ่มจุดที่จะสร้างความประทับใจ ด้วยการใส่ข้อความสโลแกนหรือรูปภาพโลโก้พิเศษเพิ่มเติมจากโลโก้เดิมที่เป็นเฉพาะชื่อบริษัทก็ได้ เพื่อให้เข้ากับการผลิตของพรีเมี่ยมแต่ละชนิดหรือโอกาสพิเศษที่มอบให้กับลูกค้า โดยธุรกิจสามารถปรึกษาหรือแจ้งความประสงค์กับทางพลาสติกเฮ้าส์ ซึ่งเรามีทีมงานออกแบบกราฟิก โลโก้ ฉลากต่าง ๆ พร้อมให้บริการด้วย
 • ผลิตสินค้า
  พลาสติกเฮ้าส์ ผู้ให้บริการออกแบบ-ผลิตสินค้าพลาสติกทุกชนิด เราเป็นผู้ผลิตและออกแบบ ดังนั้น หลังจากเลือกและออกแบบของพรีเมี่ยมจนได้เป็นชิ้นงานที่ต้องการผลิตจริงแล้ว ลูกค้าสามารถ ผลิตของพรีเมี่ยมได้ทันที ทางเราให้บริการผลิตสินค้าพลาสติกทุกชนิดด้วยเทคโนโลยีการผลิตสินค้าที่ทันสมัยและหลากหลายแบบเบ็ดเสร็จ มั่นใจได้ด้วยแม่พิมพ์และเครื่องจักรซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้า-บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ทันสมัย ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความแม่นยำในรายละเอียดสูง มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันในทุกขั้นตอน
 • บริการจัดส่ง
  บริการแบบ One Stop Service จะครบและจบไม่ได้ หากไม่มีบริการจัดส่งตรงถึงมือของลูกค้า แน่นอนว่าทาง พลาสติกเฮ้าส์ ซึ่งผลิตของพรีเมี่ยมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็พร้อมจะส่งงานให้ลูกค้าตรงตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยเช่นกัน

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการผลิตของพรีเมี่ยม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ธุรกิจ ด้วยของพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพในทุกด้าน ทั้งความสวยงาม ทนทาน สร้างประโยชน์ต่อผู้รับจากการนำไปใช้งานได้จริง และที่สำคัญคือสามารถสร้างและรักษาความรู้สึกที่ดีที่ลูกค้าจะมีต่อแบรนด์ธุรกิจได้อย่างมั่นคงยาวนานยิ่งขึ้น Plastic House Ltd ผลิต-ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และผลิตของพรีเมี่ยมตามความต้องการ อาทิ กระบอกน้ำ กล่องอาหารพลาสติก กระปุกออมสิน หลอดยาดม ขวดแชมพู หลอดครีม ขวดโลชั่น ขวดใส่สารเคมี กระปุกอาหารเสริม และโรงงานขวดพลาสติก หลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดตามความต้องการ พร้อมที่จะช่วยธุรกิจของคุณในการผลิตของพรีเมี่ยมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหล่านี้ให้กับคุณ ซึ่งธุรกิจที่สนใจสามารถเลือกชมตัวอย่างงานรับผลิตของพรีเมี่ยมของเราได้ที่เว็บไซต์ plastichouseltd.com หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาได้ผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ของเราทุกช่องทาง

โทร: สายด่วน (081) 844 4486
www.facebook.com/Plastic.House.LTD
Line id : @plastichouse
E-mail : contact@plastichouseltd.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

seven − 2 =

Phone
Email
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone
Email