แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

“บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” แนวคิดใหม่ในการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่เจ้าของธุรกิจควรให้ความสนใจ

เมื่อโลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ปี ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้ประเด็นในเรื่องของความยั่งยืน (Sustainability) จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็หันมาให้ความสำคัญจนถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชาติของหลายประเทศมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามประเด็นในเรื่องของความยั่งยืนก็ยังถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่ว่า นโยบายความยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งเดียวกันกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยในความเป็นจริงแล้วนั้นนิยามของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) จะหมายถึงการลงมือทำกิจกรรมใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากงานที่เคยทำอยู่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างเช่น การปลูกป่า การบริจาคเงินสมทบทุน การบริจาคสิ่งของ หรือการเป็นอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

แต่สำหรับในส่วนของนโยบายด้านความยั่งยืน (Sustainability) นั้นเป็นการสร้างคุณค่าให้กับโลกนี้ผ่านกิจกรรมการทำงานที่เราทำเป็นปกติในทุกวันโดย มุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับ 3 ส่วนประกอบหลัก ๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ผู้คน และธุรกิจเป็นหลัก พูดถึงมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าหลาย ๆ คนก็คงพอจะเริ่มเห็นภาพของนโยบายความยั่งยืนภายในบริษัทได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่สำหรับใครที่ยังคงนึกไม่ออกเราก็จะขอยกตัวอย่างง่าย ๆ อย่างเช่น การเลือกออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยมีการคำนึงถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโลก ผู้คน และธุรกิจ ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่สามารถนำมาสร้างเป็นนโยบายความยั่งยืนได้เช่นกัน

สร้างนโยบายความยั่งยืนด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หากพูดถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันนี้ ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “พลาสติก” ถือเป็นหนึ่งในวัสดุที่ได้รับความนิยมในการนำมาผลิตขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ขวดแชมพู ขวดโลชั่น ขวดครีม หลอดครีม หลอดยาดม หลอดพลาสติก หรือกระปุกอาหารเสริมหลากหลายรูปแบบ เนื่องด้วยข้อดีในด้านของการมีน้ำหนักเบา ราคาถูก รวมถึงมีความสามารถในการทนทานต่อความชื้น และความสามารถในการขยายกำลังการผลิตได้มากและผลิตได้เร็วในแบบที่วัสดุประเภทอื่น ๆ ไม่สามารถทดแทนได้ และนอกจากนี้อีกหนึ่งข้อดีที่สำคัญของพลาสติกนั่นก็คือความแข็งแรงและคงทนซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้มากกว่าหนึ่งครั้ง

ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นี้เองก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแนวคิดสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถช่วยเชิญชวนให้ผู้คนยุคใหม่ที่สนใจในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหันมาสนับสนุนธุรกิจของเราได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยสนับสนุนนโยบายความยั่งยืนได้อย่างตรงจุด เนื่องจากการนำชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือชิ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์จากพลาสติกมาใช้งานซ้ำไม่เพียงแต่จะช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นบนโลกและช่วยลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยทำให้ผู้คนได้รับอากาศที่ดีมากขึ้นและช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เรียกได้ว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี จึงถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่จะสามารถช่วยสนับสนุนนโยบายความยั่งยืน (Sustainability) ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าหากให้พูดกันตามตรงแล้ว การจะช่วยโลกลดขยะได้นั้นลำพังเพียงแค่ตัวเราเลือกที่จะทิ้งขยะให้น้อยลงอย่างเดียวคงไม่พอ แต่จะให้เราไปห้ามไม่ให้คนอื่นทิ้งขยะเหมือนอย่างที่เราทำก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วโจทย์ที่สำคัญที่สุดของเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการที่ต้องการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืนในตอนนี้ คือ การเลือกออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอย่างไรให้บรรจุภัณฑ์นั่นสามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีกครั้ง โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนนั้นบรรจุภัณฑ์ของเราจะมีหน้าที่ด้วยกัน 2 ส่วน ส่วนแรกคือหน้าที่หลักในการช่วยห่อหุ้มและปกป้องสินค้า และส่วนที่สองเป็นหน้าที่รองที่เกิดประโยชน์สูงสุดจนผู้บริโภคไม่อยากที่จะทิ้งบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการช่วยให้บรรจุภัณฑ์เหล่านั้นไม่กลายมาเป็นหนึ่งในขยะพลาสติกกว่า 90% ที่ถูกนำมาทิ้งทำลายจนก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นแล้วลองมาดูไปพร้อม ๆ กันเลยดีกว่าว่าวันนี้ Plastic House โรงงานพลาสติก จะมีไอเดียสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถทำประโยชน์อะไรนอกเหนือไปจากการช่วยห่อหุ้มสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภคได้อีกบ้าง ?

การออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 90%ของขยะบนโลกเกิดขึ้นมาจากบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว (Single used package) แต่หากเราสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นั้น ก็จะช่วยลดประมาณขยะได้จำนวนมากทีเดียว

การออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ผ่านการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานที่หลายของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ขวดโลชั่น ขวดครีม ขวดพลาสติก หลอดยาดม หลอดพลาสติก หรือกระปุกอาหารเสริมนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากขาดการดีไซน์อย่างเป็นระบบ เพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เราพาทุกคนมาดู Framework ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ผ่านหัวข้อสำคัญทั้งหมด 4 หัวข้อ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ Plastic House สร้างขึ้นและนิยามให้เข้าใจง่ายๆภายใต้ชื่อ 4R ซึ่งจะประกอบไปด้วย Refill, Renew, Reduce, และ Remove ดังนี้

 • R1 Refill : การรีฟิล (Refill) เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่สำคัญในการช่วยลดขยะที่เกิดขึ้นจากบรรจุภัณฑ์ด้วยการสนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าแบบซองมาเติมลงในบรรจุภัณฑ์พลาสติกชิ้นเดิมที่ยังคงมีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แทนการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชิ้นใหม่ เพื่อเป็นการช่วยลดขยะและสร้างความยั่งยืนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด อาทิ กล่องข้าว แก้วน้ำพลาสติก ขวดแชมพู ขวดครีม ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
 • ความยั่งยืน : การใช้บรรจุภัณฑ์ชิ้นเดิมซ้ำถือเป็นหนึ่งในวิธีการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว (Single use) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการในการเผาทำลายหรือการนำมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง
 • ประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง อาทิ ขวดแชมพู ขวดสบู่อาบน้ำ ขวดน้ำยาปรับผ้านุ่ม ขวดน้ำยาล้างจาน กระปุกอาหารเสริม เป็นต้น
 • ตัวอย่างสินค้าที่ออกแบบอย่างยั่งยืนที่ทาง Plastic House เป็นผู้ผลิต ยกตัวอย่างเช่น ขวดแชมพูหัวปั๊ม, กล่องข้าว, และแก้วน้ำแบบใช้ซ้ำ เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์พลาสติก ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงสามารถใช้ซ้ำ ช่วยลดปริมาณของขยะพลาสติก
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

สินค้าพรีเมี่ยมแก้วน้ำพลาสติก ฟังค์ชั่นการใช้งานหลากหลาย น้ำหมดเมื่อไรก็ Refill สามารถใช้ซ้ำ

 • R2 Renew : การ Renew หรือการนำชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ชิ้นเดิมมาใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์ชิ้นใหม่สำหรับของประเภทอื่น ยกตัวอย่างเช่น การนำกระปุกใส่คุกกี้ที่ทานหมดแล้วมาทำหน้าที่ใหม่เป็นกระปุกสำหรับเก็บของชิ้นเล็ก ๆ อย่างหนังยาง กิ๊บติดผม ปากกา หรือดินสอ เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่จะต้องทำการออกแบบให้บรรจุภัณฑ์สามารถทำหน้าที่หลักของความเป็นบรรจุภัณฑ์ในการช่วยห่อหุ้มและปกป้องสินค้า รวมไปถึงการช่วยสื่อสารความเป็นตัวตนของแบรนด์ออกมาเพื่อการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผู้ออกแบบยังจะต้องทำการออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้พร้อมสำหรับการสลัดคราบบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ๆ ทิ้งเมื่อสินค้าถูกใช้จนหมด และสามารถเริ่มต้นทำหน้าที่รองในการเป็นกล่องใส่ของหรือชั้นวางของที่สามารถนำมาใช้งานต่อได้ในทันที เพราะฉะนั้นแล้วองค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งในด้านของสีสัน รูปทรง และขนาดของบรรจุภัณฑ์จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในรายละเอียดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะต้องทำหน้าที่หลักในการบรรจุสินค้าได้เพียงพอ และสามารถหน้าที่รองในการเป็นกล่องใส่ของหรือชั้นวางที่มีขนาดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต้องการจะนำไปใช้งานเมื่อองค์ประกอบของชิ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์หรืองานออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความลงตัว ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกสนใจและหันมาเลือกซื้อสินค้าของเรามากยิ่งขึ้น และที่สำคัญยังช่วยให้บรรจุภัณฑ์สามารถถูกนำไปใช้งานต่อได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามน่าใช้แล้วนั้น คุณภาพในการผลิตบรรจุภัณฑ์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยที่ Plastic House เราคือโรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าพรีเมียมและบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และวัตถุดิบมากมายที่มีความเหมาะสมกับชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์และสินค้าทุกประเภท ที่จะช่วยส่งเสริมให้การผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ดูมีคุณค่ากระทั่งผู้บริโภครู้สึกไม่อยากจะทิ้งบรรจุภัณฑ์สวยๆเหล่านั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่อยากชวนคนรอบตัวมาทดลองใช้ และเลือกใช้สินค้าของเราต่อไปนั่นเอง
 • ความยั่งยืน : เมื่อชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ขวดพลาสติก หรือหลอดพลาสติกต่าง ๆ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากถึง 2 หน้าที่ ส่งผลให้ขยะที่เกิดขึ้นจากบรรจุภัณฑ์จึงมีจำนวนลดลง รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องถูกผลิตออกมาใหม่นั้นก็จะมีจำนวนที่ลดลงไปด้วยเช่นกัน
 • ประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง อาทิ ตลับครีม คลับใส่ยา กระปุกอาหารเสริม เป็นต้น
 • ตัวอย่างสินค้า ยกตัวอย่างเช่น กล่องใส่ยา แบบ Stacking

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

หน้าที่หลัก : บรรจุภัณฑ์กระปุกยา กระปุกวิตามิน
credit design by Theresa Christine Johnson

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

หน้าที่หลัก : บรรจุภัณฑ์กระปุกยา กระปุกวิตามิน มีความทนทาน ปกป้องสินค้าจากความชื้นได้เป็นอย่างดี
credit design by Theresa Christine Johnson

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

หน้าที่รอง : หลังจากทานวิตามินจนหมด สามารถเป็นกล่องใส่ของที่มีสีสันสดใส มีขนาดที่เหมาะสมกับชั้นวางของ และลิ้นชัก
credit design by Theresa Christine Johnson

ซึ่งเป็นกล่องใส่ยาในลักษณะเรียบง่ายที่มีขนาดมาให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของยาแต่ละประเภท ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อยาที่อยู่ในกล่องหมดแล้วนอกเหนือไปจากการที่เราจะสามารถซื้อยาแบบรีฟิลมาเติมลงในกล่องได้แล้วนั้น เรายังสามารถนำกล่องใส่ยามาใช้สำหรับการเก็บของจุ๊ก ๆ จิ๊ก ๆ อย่างอื่นได้อีกมากมาย พร้อมทั้งยังสามารถพกพากล่องเหล่านี้ไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกอีกด้วย

 • R3 Reduce : นอกเหนือไปจากการลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในชีวิตประจำวันลงแล้ว ในปัจจุบันนี้เรายังสามารถช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับโลกได้มากยิ่งขึ้นผ่านการลดปริมาณการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการนำเอาผลผลิตทางการเกษตร อย่างเช่น ถ่าน หรือฟางข้าว มาผสมเข้ากับพลาสติกเพื่อลดปริมาณในการใช้พลาสติกลง จากที่แต่เดิมมีการใช้งานพลาสติกในการผลิตบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาแบบ 100% เมื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาผสมด้วยแล้วก็จะลดปริมาณการใช้พลาสติกได้มากถึง10-30%
 • ความยั่งยืน : ชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้กรอบแนวคิด Reduce ไม่เพียงแต่จะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกให้น้อยลง แต่ยังสามารถนำผลผลิตที่เหลือจากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง อาทิ กล่องข้าว จานชาม แก้วน้ำ เป็นต้น
 • ตัวอย่างสินค้า ยกตัวอย่างเช่น แก้วน้ำจากฟางข้าว กล่องข้าวจากฟางข้าวออกแบบบรรจุภัณฑ์

สินค้าพรีเมี่ยมแก้วพลาสติก ผลิตจากพลาสติกที่มีส่วนผสมของฟางข้าว ทำให้มีพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถเลือกสีได้ตามความต้องการ

 • R4 Remove : เป็นการช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถย่อยสลายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่ากว่าพลาสติก 1 ชิ้นจะสามารถย่อยสลายได้จดหมดนั้นอาจจะต้องใช้เวลากว่าหลายร้อยปีเลยทีเดียว ซึ่งที่ Plastic House โรงงานพลาสติก เราจึงได้มีการนำเอาพลาสติกเกรดพิเศษที่มีความแข็งแรงทนทานเหมือนกับพลาติกทั่วไป แต่ทว่ามีคุณสมบัติเด่นในด้านของการย่อยสลายที่ใช้เวลาน้อยกว่าพลาสติกทั่วไป โดยบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก Biodegradable ที่สามารถเริ่มย่อยสลายได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากการนำไปฝังกลบ มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์และชิ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการช่วยสร้างความยั่งยืนที่มากยิ่งขึ้น
 • ความยั่งยืน : การเลือกใช้ชิ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากพลาสติกแบบ Biodegradable สามารถช่วยลดระยะเวลาในการย่อยสลายพลาสติก รวมไปถึงสามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และปริมาณมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน
 • ประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง อาทิ ขวดครีม ขวดโลชั่น ขวดแชมพู ขวดพลาสติก หลอดยาดม หลอดพลาสติก กระปุกอาหารเสริม หรือกระปุกออมสิน เป็นต้น
 • ตัวอย่างสินค้า ยกตัวอย่างเช่น กระปุกออมสิน PTT เป็นต้น
  ออกแบบบรรจุภัณฑ์

สินค้าพรีเมี่ยมกระปุกออมสิน ผลิตจาก พลาสติก Biodegradable ย่อยสลายง่ายด้วยการฝังกลบ ลดมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ช้อนกีวี่ Zespri ผลิตจากพลาสติก Biodegradable สามารถย่อยสลายได้รวดเร็วกว่าพลาสติกทั่วไป

ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาใหญ่ที่เราทุกคนไม่สามารถรีรอได้อีกต่อไป และที่สำคัญคือ เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในของปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านี้มาอย่ายาวนาน ปัญหาเหล่านี้ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกวัน ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้อย่างจริงจัง และใส่ใจกับประเด็นในเรื่องของความยั่งยืน (Sustainability) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจให้มากขึ้น เพราะไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่คุณก็สามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เช่นกัน

Plastic House โรงงานพลาสติก เราคือผู้ผลิตสินค้าที่ใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืน (Sustainability) เช่นเดียวกันกับทุกคน ทุกผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น สินค้าพรีเมียม ขวดพลาสติก ขวดแชมพู ขวดโลชั่น ขวดครีม หลอดครีม หลอดยาดม หลอดพลาสติก หรือกระปุกอาหารเสริม เป็นต้น ล้วนเกิดขึ้นภายใต้นโยบายการออกแบบสินค้าพลาสติกให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานที่มากที่สุด ด้วยการเลือกใช้งานเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายและวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ โดยที่ Plastic House เราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียว ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงกระบวนการผลิตขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกและหลอดพลาสติกทุกประเภท

สนใจติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาได้ผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ของเราทุกช่องทาง
โทร: สายด่วน (081) 844 4486

www.facebook.com/Plastic.House.LTD
Line id : @plastichouse
E-mail : contact@plastichouseltd.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

20 + nine =

Phone
Email
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone
Email