ผลิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และบริการช่วยทำการตลาด

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทำการตลาด

Plastic House ให้บริการผลิต- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทำการตลาดแบบครบวงจร

อยากให้สินค้าได้รับความนิยมและสามารถมัดใจผู้บริโภคเอาไว้ได้อย่างอยู่หมัด สิ่งที่เจ้าของแบรนด์ทุกท่านจำเป็นต้องจัดเตรียมมีเพียงแค่สินค้าที่ดี และที่เหลือคือหน้าที่ของ Plastic House ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในการสร้างหรือการลงทุนในธุรกิจทุกประเภท การมีสินค้าที่ดีและมีคุณภาพย่อมเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการทุกคนล้วนปรารถนาถึง เพราะการมีสินค้าที่ดี ที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์มาอย่างสวยงามโดดเด่นเหล่านี้ คือ หนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าทุกท่านเกิดความรู้สึกพึงพอใจและอยากที่จะตัดสินใจกลับมาเลือกซื้อสินค้าของเราซ้ำอีกครั้ง จนกลายมาเป็นลูกค้าประจำที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโต พัฒนา ตลอดจนสามารถสร้างกำไรและสร้างยอดขายที่มีความสม่ำเสมอให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในท้ายที่สุด

แต่อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสินค้าที่มีวางจำหน่ายอยู่มากมายในท้องตลาด การที่ธุรกิจจะสามารถสื่อสารให้กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าสินค้าของเรานั้นเป็นสินค้าที่ดี เหมาะสม รวมถึงสามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคนได้อย่างไรบ้าง ธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยตัวช่วยที่สำคัญ 2 ประการ โดยประการแรก คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าให้มีความสวยงาม โดดเด่น น่าสนใจ พร้อมทั้งสามารถหยิบจับนำมาใช้สอยได้อย่างสะดวกคล่องมือ และประการที่สอง คือ การทำการตลาดในรูปแบบ Marketing Content ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อหรือสินค้าที่เราจะขาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, หรือ TikTok เป็นต้น เพื่อจุดมุ่งหมายสำคัญในการช่วยเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและตัวตนของแบรนด์ได้ดีมากยิ่งขึ้น

เพราะฉะนั้นแล้วที่ Plastic House โรงงานพลาสติก เราจึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้นำในด้านของการผลิต-ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนการผลิตสินค้าพรีเมียมและของพรีเมียมทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้า อาทิ ขวดพลาสติก ขวดแชมพู ขวดโลชั่น ขวดครีม หลอดครีม หลอดยาดม หลอดพลาสติก กระปุกอาหารเสริม กล่องพลาสติก กระบอกน้ำพลาสติก หรือแม้แต่กระทั่งบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตร เคมีภัณฑ์ อย่างเช่น ขวดพลาสติกสำหรับปุ๋ยน้ำ แกลลอน กระปุกเคมี หรือขวดใส่สารเคมี เป็นต้น ที่สามารถสะท้อนและสื่อสารจุดเด่นของสินค้าและตัวตนของแบรนด์ออกสู่สายตาของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ที่ Plastic House เรายังมีบริการทำการตลาดให้กับลูกค้าผ่านการทำคอนเทนต์และการทำเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นตัวกลางบนช่องทางโซเชียลมีเดียที่มีความเหมาะสม เพื่อช่วยสื่อสารให้ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ว่าสินค้าของเรามีดีและน่าสนใจมากแค่ไหน

โดยในวันนี้ Plastic House โรงงานพลาสติก เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังไปพร้อม ๆ กันว่า เพราะอะไรการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือผลิต-ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าพลาสติกประเภทต่าง ๆ ที่ Plastic House จึงสามารถช่วยเพิ่มยอดขายและการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนอื่นเลยนั้นเราต้องขอบอกว่าที่ Plastic House เราเป็นโรงงานพลาสติกที่ไม่ได้มีการให้ความสำคัญหรือมุ่งเน้นไปที่การผลิต-ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็นจำนวนมาก ๆ เหมือนโรงงานพลาสติกอื่น ๆ แต่เราจะให้ความสำคัญกับไอเดียการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของลูกค้าได้อย่างยั่งยืนมากที่สุด เพราะฉะนั้นแล้วที่ Plastic House เราจึงมีการแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ การสำรวจวิเคราะห์ตลาด การผลิต-ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทำการตลาด (Marketing) ซึ่งการทำงานในแต่ละส่วนนั้นก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

การสำรวจวิเคราะห์ตลาด

ในการจะขายสินค้าพรีเมียม ตลอดจนชิ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้นั้น ก่อนอื่นเลยเราก็จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการลงมือสำรวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการทางการตลาดก่อนว่า ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างไร ลูกค้าต้องการชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบไหน รวมถึงไปถึงแบรนด์คู่แข่งของลูกค้ามีการเลือกใช้งานบรรจุภัณฑ์สินค้าในรูปแบบใดบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันนี้ที่เทรนด์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังมาแรง ลูกค้าก็อาจจะต้องการมองหาบรรจุภัณฑ์ที่รักโลกและสามารถย่อยสลายได้ง่าย ที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่มาแรงเพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนที่รักสิ่งแวดล้อมในตอนนี้ ในขณะที่แบรนด์คู่แข่งนั้นอาจจะยังไม่ได้มองเห็นถึงกระแสในจุดนี้และยังคงมีการเลือกใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบเดิม ๆ อยู่ เป็นต้น

โดยสำหรับการสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ตลาดที่ Plastic House นั้น เราจะใช้วิธีการที่เรียกว่า Social Listening หรือการสำรวจและเก็บรวบรวมพฤติกรรม ความชอบ และความต้องการของผู้บริโภคที่ปรากฏอยู่บนโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ก่อนการเริ่มต้นออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกความละเอียด และปริมาณของข้อมูลที่ต้องการจะสำรวจได้ตามงบประมาณที่กำหนด เพื่อจุดมุ่งหมายสำคัญในการช่วยทำให้ลูกค้ารู้ว่าแบรนด์ธุรกิจของตัวเองต้องการอะไร, จุดอ่อน-จุดแข็งของคู่แข่งคืออะไร, และกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดแบบไหนที่จะช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกสนใจสินค้าของเราได้อย่างคาดไม่ถึง

การผลิต – ออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลังจากที่ลูกค้ารู้ว่าแบรนด์ธุรกิจหรือแบรนด์สินค้าของตัวเองต้องการอะไรแล้วนั้น ที่ Plastic House โรงงานพลาสติกเราก็จะสามารถเริ่มต้นวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ ให้ลูกค้าต่อได้ในทันที พร้อมกันนี้ที่ Plastic House เรายังเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกท่านได้ร่วมออกไอเดียสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กับการ Custom ชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้ตรงตามความต้องการ อาทิ การเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้ในการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถเลือกได้ทั้งวัสดุเรืองแสง, Anti-Bacteria, Bio Plastic หรือพลาสติกรักโลก เป็นต้น เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกคนได้อย่างตรงจุดมากที่สุด

ยกตัวอย่างเช่น เราเป็นเจ้าของธุรกิจที่จัดจำหน่ายยาสระผมแบบ Organic โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลระบุว่าผู้ที่ใช้ยาสระผมประเภทนี้เป็นผู้ที่มีกำลังซื้อและมีความใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อช่วยให้สินค้าของเราสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างดีที่สุด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเราก็ควรมุ่งเน้นไปที่การเลือกใช้งานบรรจุภัณฑ์สีเขียว ที่สื่อความหมายถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำหรับวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติกดังกล่าวก็อาจเลือกเป็นพลาสติกชนิด Bio Degradable หรือวัสดุพลาสติกรักโลก ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายเพียงแค่นำเอาไปฝังดิน เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถสร้างจุดเด่นและทำให้ชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์และชิ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถครองใจผู้บริโภคสายกรีนได้มากขึ้น

การทำการตลาด (Marketing)

นอกจากการสำรวจวิเคราะห์ตลาด และการผลิต-ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าตามความต้องการแล้วนั้น อีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญของ Plastic House โรงงานพลาสติก ที่แตกต่างไปจากโรงงานพลาสติกทั่ว ๆ ไป คือ การมีบริการทำการตลาดเพื่อช่วยผลักดันให้สินค้าของลูกค้าสามารถสร้างยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสำหรับบริการทำการตลาดของ Plastic House นั้นจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเราพูดไปในขั้นตอนแรกแล้ว

ส่วนที่สอง คือ การสื่อสารด้วยวิธีการและช่องทางที่เหมาะสม ผ่านการทำแคมเปญการตลาดบน Social Media, TVC, VDO, ป้ายโฆษณา, TikTok, Facebook, หรือ Instagram เป็นต้น ซึ่งมีจุดเด่นที่สำคัญคือสามารถวัดผลได้จริงและเห็นผล เพื่อประโยชน์ในการช่วยให้ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ว่า สินค้าของเราดีอย่างไร ตลอดจนสินค้าของเราผ่านวิธีการและช่องทางการทำการตลาดที่มีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจะนำไปสู่การทำให้ธุรกิจสามารถนำเอาประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาสินค้าและการทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการสร้างยอดขายสินค้าได้อย่างยั่งยืนมากที่สุด

Plastic House โรงงานพลาสติก เราคือโรงงานพลาสติกที่ให้บริการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าทุกประเภทแบบ One stop service อาทิ ขวดพลาสติก ขวดแชมพู ขวดโลชั่น ขวดครีม หลอดครีม หลอดยาดม หลอดพลาสติก หรือกระปุกอาหารเสริม เป็นต้น โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในการผลิตที่หลากหลายและทันสมัย ที่พร้อมช่วยทำให้การผลิต-ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ออกแบบหลอดครีม ออกแบบหลอดยาดม หรือสินค้าพรีเมียมทุกชนิดมีความสวยงามและมีคุณภาพสูงที่สุด และด้วยประสบการณ์ในการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตสินค้าพรีเมียมตามความต้องการของลูกค้าทุกคนมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้ Plastic House โรงงานพลาสติก เราสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าและตลาดของสินค้าพรีเมียม ของพรีเมียม ได้เป็นอย่างดี เราจึงมีบริการให้คำปรึกษาทางการตลาด อีกทั้งบริการช่วยคิด Marketing Concept ที่จะช่วยทำให้เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ผลิตและออกแบบโดย Plastic House จะมีคุณภาพดีอีกทั้งยังโดนใจผู้บริโภคมากที่สุดอีกด้วย

สนใจติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาได้ผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ของเราทุกช่องทาง
โทร: สายด่วน (081) 844 4486

www.facebook.com/Plastic.House.LTD
Line id : @plastichouse
E-mail : contact@plastichouseltd.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

20 − 20 =

Phone
Email
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone
Email