บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สินค้าพรีเมี่ยมพลาสติกโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ปัญหาที่มักพบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบชิ้นงานพลาสติกที่ผิดพลาด

การออกแบบผลิตภัณฑ์ถือได้ว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีความเฉพาะทางเป็นอย่างมาก เพราะกว่าที่ชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือชิ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะถูกสร้างสรรค์และประกอบขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างจนสามารถนำมาใช้งานได้จริงนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ มากมาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราจะสามารถแบ่งองค์ประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนแรก คือ การออกแบบกราฟิก ที่มุ่งเน้นไปในด้านของความสวยงามและความสามารถในการส่งสารไปยังกลุ่มลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและตรงประเด็นตามความต้องการของแบรนด์ และ ส่วนที่สอง คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบรูปทรง และฟังชั่นการใช้งานของบรรจุภัณฑ์นั้นๆ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะต้องอาศัยการออกแบบสร้างสรรค์ทั้งทางด้านศิลปะและวิศวกรรม เพื่อออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามควบคู่ไปกับการมีความสามารถในการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค

ซึ่งความท้าทายในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะมีอะไรรอเราอยู่บ้าง และทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องเลือกใช้บริการออกแบบผลิตภัณฑ์จากทีมงานมืออาชีพ วันนี้ Plastic House โรงงานพลาสติก มีคำตอบ !! โดยในปัจจุบันนี้ปัญหาที่เรามักจะพบเจอในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือสินค้าพรีเมียมประเภทต่าง ๆ อาทิ ขวดพลาสติก ขวดแชมพู ขวดโลชั่น ขวดครีม หลอดครีม หลอดยาดม หลอดพลาสติก หรือกระปุกอาหารเสริม เป็นต้น มักจะมีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัยด้วยกัน ปัจจัยแรกคือ ปัญหาจากขั้นตอนการผลิต ซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกแบบไม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดในการผลิตชิ้นงานพลาสติกมากเพียงพอ จนทำให้งานที่ออกแบบขึ้นมานั้นผลิตขึ้นจริงไม่ได้ หรือหากผลิตได้จริงชิ้นงานก็จะออกมาไม่สวยงามน่าใช้งาน ส่วนอีกปัจจัยคือ ปัญหาจากพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกแบบไม่ได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของตลาดและผู้บริโภคอย่างแท้จริง จนทำให้ไม่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำเสนอลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมให้กับผู้บริโภคได้ โดยในวันนี้ Plastic House เราจะขอพาทุกคนมาทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลยว่า มีปัญหาอะไรบ้างที่มักจะพบเจอได้บ่อยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ปัญหาในด้านของการผลิต-ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหา โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ออกแบบไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดในการผลิตขึ้นรูปสินค้าพรีเมียมหรือสินค้าพลาสติกที่มากเพียงพอว่า การออกแบบสินค้าพลาสติกหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้นมีความแตกต่างไปจากการออกแบบกราฟิกในคอมพิวเตอร์อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากในกระบวนการผลิตขึ้นรูปสินค้าพลาสติกแต่ละประเภทนั้นจะมีข้อจำกัดหลายอย่าง อาทิ ขนาดของสินค้า ค่าการหดตัวของพลาสติก และค่าความแข็งของพลาสติก เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการผลิตสินค้าพลาสติกทั้งสิ้น จนนำไปสู่การทำให้ชิ้นงานที่นักออกแบบได้ทำการออกแบบมาอย่างสวยงามนั้นไม่สามารถนำมาผลิตขึ้นรูปและใช้งานได้ตามต้องการ วันนี้ Plastic House โรงงานพลาสติก เราจึงอยากจะมาอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ Defect ที่เกิดขึ้นบ่อยในงานพลาสติกเพื่อให้นักออกแบบ เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการทุกท่านได้ลองมาศึกษาและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กัน

ชิ้นงานโก่ง

การโก่งตัวหรือโค้งงอของชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อรูปแบบ โครงสร้าง และขนาดของชิ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมและสมดุลกัน จนทำให้บริเวณที่พลาสติกมีความหนาหรือบางไม่เท่ากัน ตลอดจนบริเวณที่มีพื้นที่ราบเรียบเป็นบริเวณกว้างจึงมักจะมีปัญหาการโก่งตัวของพลาสติกเกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุของการเย็นตัวของชิ้นงานพลาสติกที่ไม่สม่ำเสมอกัน

โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบปัญหาชิ้นงานพลาสติกโก่งงอในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิด อาทิ กล่องพลาสติก หรือถาดอาหาร ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาการโก่งงอของพลาสติกนั้นไม่ได้ส่งผลทำให้ความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์พลาสติกลดน้อยลง เพียงแต่จะส่งผลต่อความสวยงามของสินค้าและความสามารถในการโน้มน้าวใจของผู้บริโภคให้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของเราเท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้วแนวทางในการแก้ไขปัญหาชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกโก่งตัว คือ การเลือกใช้ทีมงานออกแบบที่มีประสบการณ์ในการผลิต-ออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก สินค้าพรีเมี่ยม ประสบการณ์ในการออกแบบจะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดในขั้นตอนการผลิต และได้มาซึ่งชิ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบและโครงสร้างที่ดีที่สุด

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์

การยุบตัวของพลาสติก

ปัญหาการยุบตัวของพลาสติกเป็นปัญหาที่ส่งผลทำให้ชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือชิ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกมีลักษณะเหมือนมีรอยบุบบนชิ้นงาน ซึ่ง Defect ในลักษณะดังกล่าวนี้มักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่ชิ้นงานมีความหนามาก ๆ อย่างเช่น ฝาขวดพลาสติก ฝากระปุกครีม หรือฝาหลอดครีม ที่มีลักษณะเป็นเกลียวด้านใน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่พลาสติกมีความหนามากกว่า ซึ่งจะส่งผลต่อการทำให้พลาสติกเย็นตัวช้ากว่าบริเวณที่มีเนื้อพลาสติกบางจนทำให้บริเวณที่หนาเกิดการยุบตัวของพลาสติกนั่นเอง

เช่นเดียวกันกับปัญหาชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกโก่งตัว ปัญหาการยุบตัวของพลาสติกล้วนไม่ส่งผลผลต่อความแข็งแรงและประสิทธิภาพในการใช้งานของชิ้นงานพลาสติก แต่จะส่งผลกับความสวยงามของตัวชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่านั้น ซึ่งปัญหาการยุบตัวของพลาสติกดังกล่าวนี้เราก็สามารถจัดการแก้ไขได้เพียงแค่ปรับความหนาของผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม เพียงเท่านี้ก็จะสามารถช่วยให้ชิ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถเย็นตัวลงได้อย่างสม่ำเสมอและไม่มีปัญหาการยุบตัวของพลาสติกเกิดขึ้น

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สอง หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคได้ทดลองใช้งานบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกชื่นชอบหรือพอใจในตัวสินค้าพรีเมียมหรือสินค้าพลาสติกล้วนเกิดจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อลักษณะการใช้งานที่ไม่สะดวกหรือไม่เหมาะสม ซึ่งสาเหตุดังกล่าวล้วนเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกแบบไม่ได้มีการวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคอย่างแท้จริง จนทำให้ไม่สามารถนำเสนอชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือชิ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีวิธีการใช้งานที่มีความเหมาะสมและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ เราจะยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการไม่เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มักจะเกิดขึ้นบ่อย 

ฟังก์ชันการใช้งานไม่ได้ตามความต้องการ

ปัญหาฟังก์ชันการใช้งานไม่ได้ตามความต้องการเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้บริโภค อาทิ ฝาขวดที่เปิดยากจนเกินไป หลอดยาดมที่ใส่ไส้ยาดมแล้วกลิ่นออกไม่แรงเท่าที่ควร หรือหลอดยาดมที่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยมือเดียว เป็นต้น จนนำไปสู่การทำให้ผู้บริโภคไม่เกิดความสนใจและประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ และเลือกที่จะมองข้ามผลิตภัณฑ์ของเราไปในท้ายที่สุด

สินค้าพรีเมี่ยมพลาสติก

หลอดยาดมกลิ่นไม่ออก

ไม่ว่าใคร ๆ ก็ชื่นชอบยาดมที่ให้กลิ่นหอมแรงถึงใจทันทีที่ได้สูดดม เพราะฉะนั้นแล้วการออกแบบผลิตภัณฑ์หลอดยาดมที่ดีจึงจำเป็นจะต้องช่วยทำให้กลิ่นของยาดมสามารถกระจายออกมาได้แรงมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะพบเจอในการออกแบบบรรจุภัณฑ์หลอดยาดมคือยาดมกลิ่นไม่ออก ซึ่งมีสาเหตุมาจากที่ผู้ออกแบบไม่ได้มีการคำนวณอัตราการไหลเวียนของอากาศอย่างถูกต้อง จนส่งผลให้ออกซิเจนไปทำปฏิกิริยากับตัวไส้ยาดมไม่เพียงพอ และทำให้กลิ่นของยาดมไม่แรงเท่าที่ควร ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาหลอดยาดมกลิ่นไม่ออกสามารถแก้ไขได้ด้วย 2 วิธี วิธีแรกคือการปรับขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณวัตถุดิบและระยะเวลาที่ใช้ในการหมักยาดมให้มากขึ้น และวิธีที่สองคือการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์หลอดยาดมขึ้นใหม่เพื่อช่วยทำให้ยาดมมีกลิ่นแรงขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าหากพูดถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์หลอดยาดมขึ้นใหม่ เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการหลาย ๆ คนก็อาจจะกังวลถึงต้นทุนสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะเพียงแค่อาศัยประสบการณ์ของผู้ออกแบบและพัฒนาสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์หลอดยาดมขึ้นใหม่ก็จะไม่ทำให้เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้น แถมยังได้มาซึ่งชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์หลอดยาดมที่ดีที่สุดอีกด้วย

โดยที่ Plastic house เราคือผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ออกแบบหลอดยาดม และสินค้าพรีเมียมทุกประเภท ด้วยกระบวนการผลิตและออกแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวช่วยส่งผลให้เราจึงสามารถคำนวณอัตราการไหลเวียนของอากาศได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เพราะฉะนั้นแล้วทุกผลงานการออกแบบหลอดยาดมของเรานั้นจึงมี Function การใช้งานที่เหมาะสมกับลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งเมื่อเราออกแบบหลอดยาดมให้มีอากาศไหลเวียนดีก็จะทำให้ผู้ผลิตสามารถลดวัตถุดิบและระยะเวลาในการหมักยาดมให้น้อยลง ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของต้นทุนในการผลิตและระยะเวลาในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จะเห็นได้ว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้นจะมีความแตกต่างไปจากการออกแบบกราฟิกโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะต้องอาศัยความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถนำเสนอรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมและสามารถตอบโจทย์กับการใช้งานของผู้บริโภคได้มากที่สุด นอกจากนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ยังจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงข้อจำกัดในการผลิต เพราะถึงแม้ว่าผู้ออกแบบจะทำการออกแบบมาดีมากแค่ไหนแต่ถ้าหากชิ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถทำการผลิตได้จริงก็จะถือว่าเป็นการออกแบบที่สูญเปล่า

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาโรงงานผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ Plastic House โรงงานพลาสติก เราคือโรงงานพลาสติกที่ให้บริการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าทุกประเภทแบบ One stop service ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพรีเมียม ขวดพลาสติก ขวดแชมพู ขวดโลชั่น ขวดครีม หลอดครีม หลอดยาดม หลอดพลาสติก หรือกระปุกอาหารเสริม เป็นต้น ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจผลิต-ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มากกว่า 30 ปี เราจึงมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในการผลิตที่หลากหลายและทันสมัย ที่พร้อมช่วยทำให้การผลิต-ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ออกแบบหลอดครีม ออกแบบหลอดยาดม หรือสินค้าพรีเมียมทุกชนิดเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

สนใจติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาได้ผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ของเราทุกช่องทาง
โทร: สายด่วน (081) 844 4486

www.facebook.com/Plastic.House.LTD
Line id : @plastichouse
E-mail : contact@plastichouseltd.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

4 × 5 =

Phone
Email
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone
Email