PRODUCT BACKGROUND

เกี่ยวกับสินค้า

ธนาคารไทยพาณิชย์เผยโฉมนวัตกรรมเครื่องฝากเหรียญอัตโนมัติที่พร้อมโอนเข้าบัญชี เป็นเครื่องแรกในประเทศไทยในงาน Money Expo กรุงเทพฯ ครั้งที่ 17 เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้ พร้อมสำรวจข้อแนะนำและคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมสำหรับนำมาใช้จริงที่ธนาคารไทยพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้โดยได้รับความสนใจและเสียงตอบรับเป็นอย่างมากจากผู้มาเข้าชมงาน

เป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และผลิตนวัฒกรรมของคนไทยเพื่อคนไทย การออกแบบผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ถือเป็นย่างก้าวที่สำคัญ และยังทำรู้ว่าคนไทยถ้าคิดจะออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสร้างนวัฒกรรมใดๆ ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน

PRODUCT BACKGROUND เกี่ยวกับสินค้า ธนาคารไทยพาณิชย์เผยโ…