PRODUCT BACKGROUND

เกี่ยวกับสินค้า

การออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับอุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิให้กับน้ำภายในแก้วน้ำ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์นักออกแบบได้นำรูปแบบร่างของเห็ดที่มีลักษณะกลม เรียบง่าย มาออกแบบ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ดูเรียบง่าย รูปร่างที่ดูเรียบง่ายที่ได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผสานเข้ากับสีแดงที่นิยมนำมาใช้เป็นสัญญาลักษณ์ของเครื่องทำน้ำอุ่น

PRODUCT BACKGROUND เกี่ยวกับสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ ส…